Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 19 oktober 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Jönsson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Mattias Svensson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Jönsson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Mattias Svensson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jessica Falk (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jessica Falk (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Magnus Nordén, Verksamhetsanalytiker, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Katarina Gisow (L)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Maria Jönsson (C)

Talare

Martin Ekstrand (KD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod

5. Val av gruppledare för innevarande mandatperiod

6. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för innevarande mandatperiod

7. Instruktion för kommunfullmäktiges valberedning

8. Delning av Höörs Fastighets AB (HFAB) - Återremitterat ärende

9. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

10. Övrigt

11. Mötets avslutande

Mötesstart: 19 oktober kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen

Tryck här för mötets kallelse (öppnas i ny flik)

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Mötet går att se textat senast två veckor efter mötesdagen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.