Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 31 augusti 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Mariella Larsson, Digitaliserings- och IT-utvecklingschef

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Mariella Larsson, Digitaliserings- och IT-utvecklingschef

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ingemar Kristensson (M)

Talare

Mariella Larsson, Digitaliserings- och IT-utvecklingschef

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Ramberg (L)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Utdelning av kommunens priser

5. Information om digitalisering och IT-säkerhet

6. Koncernbildning för helägda kommunala bolag

7. Delning av Höörs Fastighets AB (HFAB)

Paus

mötet återupptas ca kl 20:55

8. Samgående mellan Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost - Anmälan om medlemskap

9. Visselblåsarpolicy

10. Motion "Hundar på badplats/ strandpromenad" - Rashida Nord Atac (-)

11. Motion "Förbättra äldreomsorg" - Karolina Frick m.fl. (V)

12. Motion "Utökad demokrati och skattepengar till landsbygden"- Olle Krabbe m.fl. (V)

13. Motion "Ska Höör bli en lokal elproducent?" - Olle Krabbe m.fl. (V)

14. Motion "Seniorkort" - Christel Lindqvist m.fl. (V)

15. Motion "Ökad trafiksäkerhet vid Maglasätevägen/Bangårdsgatan" - Annagreta Reinholdz (S)

16. Motion "Ökad trygghet för äldre" - Johan Svahnberg (M)

17. Motion "Uppstart av handbollsakademi för flickor i samarbete med H65" - Susanne Andersson (M)

18. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

20. Övrigt

21. Mötets avslutande

Mötets start: 31 augusti kl. 19:00

Länk till mötets kallelse ligger här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.