Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 2 mars 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stina Nilsson. Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Ingemar Kristensson (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Lars Andersson (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rickard Rosenlund, Programchef Hässleholm Lund

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jähnke. ordförande regionala utvecklingsnämnden

Talare

Håkan Samuelsson, enhetschef Transporter och infrastruktur Regional utveckling

Talare

Anna Jähnke. ordförande regionala utvecklingsnämnden

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Håkan Samuelsson, enhetschef Transporter och infrastruktur Regional utveckling

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Håkan Samuelsson

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jähnke. ordförande regionala utvecklingsnämnden

Talare

Stina Nilsson, Planeringsansvarig Hässleholm Lund

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ingemar Kristensson (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Katarina Gisow (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Katarina Gisow (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

5. Inköpspolicy och regler för inköp och upphandling

7. Policy för uppvaktning i samband med stora kultur- och idrottsprestationer i Höörs kommun

8. Återrapportering av motion: "Ökat antal utbildade undersköterskor i Höörs omsorg" - Camilla Källström (M)

4. Lokaliseringsutredning ny stambana Hässleholm-Lund - information

Paus

mötet återupptas ca kl 21:20

6. Vision 2035

9. Motion: "om införande av integrationsplikt" - Roger Stenberg (SD) m.fl.

10. Motion: "Att tillskapa en tjänst med inriktning att motverka våld i nära relation." - Karolina Frick (V) m.fl.

11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

12. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2022

14. Mötets avslutande

Mötets start: 2 mars kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen, Höör

Klicka här för att se mötets kallelse (öppnar ny flik).

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.