Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 23 september 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jeanette Nordman, VD, Höörs Fastighets AB

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Kenneth Kallin (MP)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Utdelning av kommunala priser

Miljöpris 2020

Utmärkelse för bästa idrottsmannagärning

Sport 60:s vandringspris

Kulturstipendium

Kulturstipendium ungdom

5. Presentation av ny VD i HFAB

6. Bebyggelse av Snickarmästaren 5 och 6 samt ändring av taxa för försäljning och utarrendering av kommunal mark

7. Kommunförbundet Skåne - ny finansieringsmodell

8. Ägardirektiv och bolagsordning för HFAB

9. Sydarkivera - Godkännande av årsredovisningen

10. Redovisning av partistödets användning 2019 och utbetalning av partistöd 2021

11. Kommunfullmäktigeberedning "Vision 2035"

12. Motion "Om insynsplatser" - Anna Jung (MED)

13. Motion "om Insynsplatser i styrelse - och nämnder" - Rashida Nord Atac (-)

14. Motion ”Om Knapptryckning” - Rashida Nord Atac (-)

15. Motion "Frivilligt IQ-test på folkvalda politiker i Höör" - Rashida Nord Atac (-)

16. Motion "Nolltolerans mot fyrverkeri och nyårssmällare för allmänheten i Höörs kommun" - Rashida Nord Atac (-)

Paus

mötet återupptas ca kl 21:10

17. Val av revisor och suppleant för Ringsjöns Vattenråd

18. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020-09-23

20. Övrigt

21. Mötets avslutande

Starttid: 23/9, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.