Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 25 maj 2016

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Richard Nilsson

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Magnus Marvéus (L)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Susanne Asserfors (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Susanne Asserfors (S)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Kajsa Nilsson (KD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Kajsa Nilsson (KD)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Kajsa Nilsson (KD)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Sammanträdets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Information från Ringsjöns vattenråd

5. Överenskommelse Byggstart av höghastighetsjärnvägen i Skåne

6. Revidering av biblioteksplan för Höörs kommun 2016 - 2020

7. Jämställdhetsplan för Höörs kommun 2016 - 2018

8. Fråga om möjlighet att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun

9. Förhyrning av parkering för personal

10. Anmälningar

11. Fyllnadsval

12. Övrigt

13. Mötets avslutande

Höörs kommunfullmäktige

Sändningsstart: 25 maj kl. 19:00

Klicka här för att se kallelsen, kungörelsen och mötets allmänna handlingar.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten att komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.